Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ανοιχτή επιστολή προς τον κ. Πρωθυπουργό

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Βασιζόμενοι στην δήλωσή σας, κατά την διάρκεια της προεκλογικής επίσκεψής σας στην Ελευσίνα, ότι η πόλη δεν είναι φτωχός συγγενής και οφείλει να αναδείξει την πλούσια πολιτιστική και βιομηχανική κληρονομιά της, απευθυνόμαστε σε σας, ζητώντας την παρέμβαση και στήριξή σας στο πάνδημο αίτημα της ΚΗΡΥΞΗΣ του συγκροτήματος της πρώην βιομηχανίας ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ και ορισμένων κτιρίων του ως μνημείων, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 27/06/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ).

Μετά το κλείσιμο του εργοστασιακού συγκροτήματος της ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα, το ακίνητο περιήλθε στην ιδιοκτησία των ΕΛΠΕ με σκοπό – κατά δήλωση του προέδρου των ΕΛΠΕ ( Εφ. «ΤΟ ΒΗΜΑ», 7/5/2017) – τη δημιουργία Ζώνης Ασφαλείας μεταξύ του διυλιστηρίου και του αστικού ιστού των Δήμων Ελευσίνας και Μάνδρας.

Η έκταση της ΠΥΡΚΑΛ διαθέτει τα χαρακτηριστικά «Ιστορικού Τόπου», όπως ακριβώς περιγράφονται στον αρχαιολογικό νόμο (στο άρθρο 2 παρ δ). Επιπρόσθετα, το συγκρότημα της ΠΥΡΚΑΛ Ελευσίνας – από τα τελευταία σωζόμενα συγκροτήματα της πρώτης (και για δεκαετίες μοναδικής) πολεμικής βιομηχανίας της χώρας – συγκεντρώνει ποικίλα χαρακτηριστικά, που το καθιστούν μοναδικό και συνεκτικό ιστορικό σύνολο υλικής και άυλης κληρονομιάς, ένα βιομηχανικό μνημείο εθνικής εμβέλειας: κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό, διάσπαρτο αρχειακό υλικό, τεχνογνωσία και μνήμη της εργασίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στις προφορικές μαρτυρίες εργαζομένων ανδρών και γυναικών (που αποτελούσαν μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού). Όλα τα παραπάνω, ενσωματωμένα στον ιστορικό τόπο της ΠΥΡΚΑΛ Ελευσίνας, αποτυπώνουν οκτώ δεκαετίες κοινωνικής, οικονομικής και βιομηχανικής ιστορίας της Ελευσίνας και της χώρας.

Μέσα από μια άψογη διαδικασία, η οποία περιλάμβανε δύο συνεδριάσεις και αυτοψία στο χώρο, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) στις 27/6/2019 γνωμοδότησε υπέρ του χαρακτηρισμού της έκτασης ως Ιστορικού Τόπου και υπέρ της κήρυξης 13 κτιρίων ως διατηρητέων μνημείων, γεγονός που ενσωματώθηκε σε Υπουργική Απόφαση (5/7/2019), η οποία όμως δεν πρόλαβε να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ λόγω της προκήρυξης των εκλογών.

Η απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων έτυχε ευρείας αποδοχής από τις αναγνωρισμένου κύρους οργανώσεις προστασίας της αρχιτεκτονικής και βιομηχανικής κληρονομιάς (ΜONUMENTA, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το ελληνικό τμήμα του ΙCOMOS, το ελληνικό τμήμα του ΤΙCCIH, ΣΑΔΑΣ – Τμήμα Αττικής), οι οποίες με υπομνήματα και παρεμβάσεις τους κατά τη διαδικασία υποστήριξαν το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ: την κήρυξη του συγκροτήματος ως Ιστορικού Τόπου. Χαροποίησε ιδιαίτερα την κοινή γνώμη της Ελευσίνας και του Θριασίου, διότι αποτελεί φωτεινή εξαίρεση στις δεκάδες δυσμενείς αποφάσεις για την «πίσω αυλή της Αττικής» (την Ελευσίνα και ολόκληρο το Θριάσιο), που έχουν ληφθεί διαχρονικά από όλες ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις.

ΟΜΩΣ, η μη δημοσίευση της εκδοθείσας απόφασης για τυπικούς λόγους (λόγω διενέργειας των εκλογών) και η υποβολή – κατά δήλωση της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού – ενστάσεων από τα ΕΛΠΕ, οδήγησαν την κα Υπουργό Πολιτισμού να ζητήσει νέα γνωμοδότηση για το θέμα από το ΚΣΝΜ.

Τόσο το δημοτικό συμβούλιο Ελευσίνας (με το από 20/11/2019 ψήφισμά του), όσο και οι οργανώσεις προστασίας της βιομηχανικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (με επιστολές τους προς την κα Υπουργό Πολιτισμού) θεωρούν ότι δεν συντρέχει λόγος έκδοσης νέας γνωμοδότησης του ΚΣΝΜ, αφού η υπάρχουσα είναι πρόσφατη, ισχυρή, νόμιμη και επιστημονικά τεκμηριωμένη.

Η μη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης για τυπικούς λόγους δεν στερεί τη δυνατότητα από την νέα πολιτική ηγεσία να τη δημοσιεύσει με τις δικές της υπογραφές, γεγονός που θα αποδείκνυε τη βούληση για μερική έστω άρση του επί δεκαετίες χαρακτηρισμού της Ελευσίνας ως της «πίσω αυλής» της Αττικής.

Δεδομένου ότι ο χαρακτηρισμός του ακινήτου ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ δεν θίγει στο ελάχιστο τον σκοπό για τον οποίο περιήλθε το ακίνητο στα ΕΛΠΕ, δηλαδή την δημιουργία Ζώνης Ασφαλείας (SEVESO III),

Σας καλούμε, κύριε Πρωθυπουργέ,

Να αναλάβετε πρωτοβουλία για να ολοκληρωθεί άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο η διαδικασία χαρακτηρισμού της ΠΥΡΚΑΛ ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ και να δημοσιευθεί η απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ώστε να διασωθεί η βιομηχανική κληρονομιά της πόλης – η οποία απειλήθηκε μόλις το 2017 με ολοκληρωτική ισοπέδωση! – και να εξυπηρετηθεί ο ζωτικής σημασίας χαρακτήρας της έκτασης ως ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.