Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΠΡΟΣΦΥΓΗ στο ΣτΕ για τον ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟ της ΠΥΡΚΑΛ Ελευσίνας

Έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο υπομονής σε ότι αφορά τις εξελίξεις για τον ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟ της ΠΥΡΚΑΛ, και αναμένοντας από τον Δήμο Ελευσίνας κάποια αντίδραση, προς υποστήριξη, αν μη τι άλλο, των δικών του αποφάσεων και διεκδικήσεων,

Δηλώνουμε, ότι ως δημότες Ελευσίνας, μέλη κινήσεων πολιτών, με δικές μας ενέργειες και πόρους έχουμε ήδη δώσει εντολή για την προσβολή της από 14/1/2022 Απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού για τον ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ως ιστορικού τόπου του βιομηχανικού συγκροτήματος της ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα, συνεπικουρούμενοι από κορυφαίες οργανώσεις προστασίας της αρχιτεκτονικής και βιομηχανικής κληρονομιάς και άλλους δημότες.

Για μας είναι μονόδρομος πλέον η προσφυγή στην δικαιοσύνη. Την ύστατη αυτή ώρα εμείς επιθυμούμε την συμμετοχή του Δήμου στην Αίτηση Ακυρώσεως που θα υποβληθεί ύστερα από ομόθυμη απόφαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και συνακόλουθη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέλουμε ο Δήμος να διεκδικήσει μαζί μας το αυτονόητο, να υποστηρίξει τις ίδιες του τις αποφάσεις και να μην υποκύψει στις Κυβερνητικές αποφάσεις και σχεδιασμούς που διευκολύνουν τις μελλοντικές επεκτατικές βλέψεις των ΕΛΠΕ, αρνούμενος και μη αποδεχόμενος την συνέχιση της υποκριτικής και μονόπλευρης αντιμετώπισης της πόλης, πάντα κατά της πόλης, από την όποια Κυβέρνηση.

Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου των Κινήσεων Πολιτών, οργανώσεων και Δημοτών στον σύνδεσμο: